FAQ Projekty i Realizacje

Tak. Możemy przygotować projekt tylko dla części reprezentacyjnej np. holu, salonu, aneksu kuchennego/kuchni i łazienek jeżeli razem ich powierzchnia przekracza 35m2.

Tak, taka opcja jest często wybierana przez naszych inwestorów. Po rozmowie wstępnej przygotujemy dla Państwa ofertę skrojoną na miarę Państwa potrzeb.

Projekt zmian lokatorskich/projekt funkcjonalny wykonujemy dla całych mieszkań lub domów. Wyjątkowo możemy wyłączyć z projektu garaże, pomieszczenia gospodarcze, przestrzenie nieużytkowe. Dlaczego tak? Projekt funkcjonalny jest tworzony z myslą o całej nieruchomości jak o dobrze działającym organizmie, w którym każe pomieszczenie odgrywa jakąś rolę. Aby móc dobrze rozplanować funkcjonowanie wnętrza oraz zaplanować miejsce dla każdej funkcji w domu lub mieszkaniu musimy wziąć pod uwagę całość.

Wstępna rozmowa i przedstawienie oferty na projekt jest darmowe. Do wyceny potrzebujemy karty mieszkania, nazwę projektu gotowego domu lub rzutów projektu indywidualnego domu.

Po akceptacji wyceny oraz po wstępnej weryfikacji możliwości wprowadzenia zmian do projektu i akceptacji terminu podpisujemy umowę.

Do wyceny potrzebujemy podstawowych danych jak karta mieszkania z rzutem. Inwestor dodatkowo może zorganizować dla nas rysunki brażowe (elektryka, ogrzewanie, wod-kan). Możemy również w jego imieniu skontaktować się z kierownikiem budowy lub architektem w celu pozyskania potrzebnej dokumentacji.

Tak, mamy w ofercie pakiet, który umożliwia rozbudowanie projektu o wizualizacje, pełną dokumentację oraz listę produktów.

Czas oczekiwania na pomysły na rozplanowanie zaczynają się od 2 dni roboczych. Czas oczekiwania na dokumentacje techniczną zaczyna się od 3 dni roboczych. Czas oczekiwania zależy od wielkości projektowanej powierzchni. Czas realizacji będzie znacząco krótszy dla kawalerki niż dla rezydencji o wielkości 500m2.

Tak, podejmujemy się wykonania nadzoru dla powierzonego projektu wnętrz czyli projektu wykonanego przez inną pracownię projektową.

Usługa nadzorów, koordynacji i zakupów jest niepodzielna tzn że nie podejmujemy się tylko samych zakupów lub samego nadzoru. Alternatywnie oferujemy usługę opieki okołoprojektowej i pomocy w zamówieniach świadczonej przez Architekta.

Opieka architekta polega na odpowiadaniu na pytania merytoryczne do projektu.

Architekt pomaga w zamówieniach produktów zaakceptowanych na liście produktów. Organizuje i uzgadnia zamówienie z dystrybutorem, sprawdza zgodność oferty z Projektem.

Kierownik Projektu  organizuje procesu budowy, wyszukuje, negocjuje i umawia wykonawców, planuje harmonogram, nadzoruje ekipy remontowe i wykonawców na budowie, szuka rozwiązań dla bieżących problemów, uzgadnia rozwiązania zamienne z architektem.

Kierownik projektu organizuje wysyłkę, odbiera paczki, zajmuje się reklamacjami, sprawdza jakości materiałów, bieżące zużycie materiałów, zajmuje się wyszukaniem koniecznych zamienników, dostarczeniem produktów i materiałów do wykonawców np. klamek dla stolarza wykonującego drzwiami albo okapu do zabudowy dla stolarza.

Zajmujemy się kompleksowymi zmianami, totalnymi metamorfozami. Nie podejmujemy się dekorowania, uzupełniania czy poprawy już istniejących wnętrz.

Projekt „kompleksowy” oraz rozszerzenie dla projektu funkcjonalnego lub zmian lokatorskich zawierają listę produktów wraz z nazwą, ilością, ceną i rekomendowanym dystrybutorem (często w formie linku do produktu w sklepie internetowym).

Do 3 propozycji rozplanowania funkcjonalnego wnętrza,

1 zmiana na życzenie dla wizualizacji, 1 zmiana na życzenie dla rysunków technicznych oraz 1 zmiana na życzenie do listy produktów.

Wnioskowana zmiana powinna dotyczyć danego etapu prac np. otrzymał Pan wizualizacje, które przedstawiają koncepcję kolorystyczno-materiałową i w ramach jednej zmiany na życzenie, może Pan wnioskować o zmianę koloru kanapy i zmianę wzoru dywanu. Zmiany nie mogą stanowić więcej niż 20% prac nad danym etapem.

W zdecydowanej większości przypadków zmiany dodatkowo płatne nie są konieczne. Jako profesjonalne i doświadczone biuro na podstawie wytycznych i analizy potrzeb inwestora jesteśmy w stanie świetnie dopasować wnętrze do potrzeb i oczekiwań inwestora.

 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których klienci proszą o dodatkowe zmiany. Poniżej przykłady płatnych zmian:

– prośba o zmianę do już  zatwierdzonego etapu,

– druga i kolejna zmiana,

– zmiana wytycznych do projektu w trakcie prac nad projektem,

 

Po przedstawieniu przez Nas szacowanych dodatkowych kosztów i terminu zmian, mogą Państwo zdecydować czy decydują się Państwo na zmiany czy kontynuujemy pracę bez zmian. 

Tak, naszym inwestorom polecamy sprawdzone ekipy, rzemieślników i wykonawców.

Ważne jest zgłoszenie się do Nas na odpowiednio wczesnym etapie co daje możliwość rezerwacji terminów u polecanych przez Nas wykonawców.

Projekt funkcjonalny/zmian lokatorskich to od 6 dni roboczych.

Etap kolorystyczno-materiałowy to od. 10 dni roboczych.

Etap dokumentacji i listy produktów to od 10 dni roboczych.

Długość czasu potrzebnego na opracowanie projektu zależy od wielkości projektu, szybkości i płynności współpracy między stronami. 

Projekt kompleksowy trwa ok. 1,5-2  miesięcy wliczając w to średni czas na konsultacje i podjęcie decyzji przez inwestora.

Projektant wnętrz w pierwszym etapie przeprowadza wywiad i analizę potrzeb inwestora.

Przygląda się przesłanym przez inwestora wizualizacjom, poszukuje pomysłów oraz swoich inspiracji, które będą zgodne z wizją inwestora.

 

W kolejnym etapie przygotowywane są dwie wersje rozplanowania pomieszczeń na podstawie potrzeb inwestora. Zazwyczaj jedna wersja jest bardzo zbliżona do tego o co prosił inwestor, a druga jest propozycją pomysłów projektanta.

Na tym etapie inwestor może wybrać jedną z wersji lub poprosić o połączenie kilku wybranych rozwiązań i stworzenie jednej finalnej wersji.

 

Na podstawie wybranej i zaakceptowanej wersji, projektant przygotuje

 

 Dla Pakietu Projekt Funkcjonalny/Zmiany lokatorskie:

 

Podstawową dokumentację rysunkową, która składa się z: rysunku aranżacji (główny rysunek), rysunku rozplanowania ścian działowych, rysunku rozplanowania punktów elektrycznych (wytyczne dla elektryka), rysunku rozplanowania urządzeń grzewczych, rysunku podłączeń wody i kanalizacji.

 

Dla projektu kompleksowego:

 

Projektant przygotuje dla wybranej wersji projektu funkcjonalnego koncepcję kolorystyczno-materiałową, która będzie przedstawiona w formie wizualizacji. Przygotowane wizualizacje są przekazane inwestorowi do oceny. Jeśli inwestor chciałby wprowadzić swoje korekty to przesyła je mailowo na adres pracowni. Następnie biuro wprowadza zmiany do wizualizacji i przesyła inwestorowi wizualizacje z wprowadzonymi zmianami.

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Na podstawie koncepcji kolorystycznej tworzymy dokumentację dla wykonawców i listę produktów.

Gotowa dokumentacja jest przesyłana inwestorowi do akceptacji. Jeśli konieczne są zmiany np. wybranie zamiennika podłogi lub lampy to projektant wprowadza zmiany i przesyła inwestorowi gotowy projekt uwzględniający zmiany.

 

Każdy etap projektu związany jest z omówieniem i konsultacjami. W tym czasie doradzamy, tłumaczymy i wyjaśniamy wątpliwości.

W cenie oferujemy  pół roku opieki okołoprojektowej to znaczy, że w tym czasie w nielimitowanej ilości odpowiadamy na pytania telefoniczne i mailowe do projektu. Jeśli nasza pomoc będzie potrzebna w późniejszym terminie oferujemy przedłużenie opieki lub wykupienie usługi kierownika projektu, który swoją wiedzą, czasem i pracą wesprze inwestora w trakcie realizacji.

Dobrze jest zaznaczyć zainteresowanie usługą w trakcie prac nad projektem. Ostateczną decyzję można podjąć po zakończeniu prac nad projektem, i  przed wyborem wykonawców, zakupieniem materiałów i rozpoczęciem prac na budowie.